С Ботевска вяра живеем, с Ботевски дух несломим...

Състезание "ИТ Знайко" 19.04.2024 – 21.04.2024г. в Пампорово

Отлично представяне на учениците от СУ „Христо Ботев“ град Тутракан! Състезанието ИТ Знайко се проведе на 19.04 – 21.04.2024 г на Пампорово. Форматът му дава възможност за развитие на текущите знания и умения на ученците и достогане на едно по-виско ниво на себеизява и демонстрация. Възпитаниците на СУ „Христо Ботев“ показаха високо ниво на подготовка областта на Информационните технологии под ръковоството на: ст. учител Учител Анна Георгиева, ст.учител инж. Снежана Данчева и Ивелина Иванова. Класиране:
2 място на Сияна Веселинова Димитрова, 6 клас в категория Уеб сайт
3 място на Калоян Ивелинов Иванов, 6 клас в категория Информационни технологии
Специална грамота за Дизайн на Любена Дойчинова Драгнева, 6 клас в категория Информационни технологии
2 място на Мирослав Костов Минев, 7 клас в категория Уеб сайт
2 място на Антон Вергилов Ганев, 8 клас в категория Уеб сайт
2 място на Даяна Димитрова Димитрова, 8 клас в категория Уеб сайт
2 място на София Георгиева Георгиева, 9 клас в категория Информационни технологии
2 място на екип Александър Михайлов Василев и Крум Руменов Крумов, 9 клас в категория Уеб сайт
Специални грамоти за отлично представяне получиха учениците Полина Сезгинова Кязимова и Теодор Миленов Мирчев от 7 клас в категория Информационни технологии.

Прегледайте

Национална университетска олимпиада по програмиране ТУ – Варна за ученици от ХI и XII клас 31 март 2024 година

Олимпиадата се проведе на 31 март 2024 година в ТУ – Варна и беше с продължителност 4 часа от 9 часа до 13 часа в компютърните зали на ТУ – Варна. Състезателите трябваше да решат 10 задачи по програмиране в онлайн платформата HackerRank. Официалните езици за програмиране бяха Java, C#, Python и C/C++. Решенията на задачите се проверяваха с един набор известни тестови данни и втори набор неизвестни тестови данни. Резултатът и класирането на всеки участник се визуализираше в онлайн платформата. За всяка решена задача участниците получиха по 10 точки. В олимпиадата се записаха за участие 63 ученици от 11 и 12 клас от 16 училища и 9 населени места от цяла България. От всички състезатели, 37 решиха поне една задача. Победителят единствен реши 7 задачи, а класираните на второ и трето място решиха 6 задачи за различно време. Една част от учениците бяха дошли със своите преподаватели. За тях беше организирана кръгла маса на тема „Съвременни практически насоки в обучението по програмиране в училищната подготовка“ с лектор гл. ас. д-р инж. Гинка Маринова. От СУ "Христо Ботев" гр. Тутракан участваха учениците от 11а клас Михаил Дочев, Божидар Великов и Виктория Ганева със специалност "Системно програмиране". Много добре представиха своето училище и съответно получиха сертификат от ТУ Варна както и покана за следващата олимпиада. Материалът предостави г-жа Илияна Стойкова, преподавател на учениците.

Прегледайте

Междуучилищна програма и Заявка за участие по проект „Успех за теб“ - „Знам български език и математика и се забавлявам“

Прегледайте

Състезание по Компютърно моделиране в ИСУ "Христо Ботев"

Протокол за класираните ученици от участие в общинския кръг:

Прегледайте

Радиопредаване по случай 01 ноември - Ден на Народните Будители

Радиопредаване по случай 21 септември - Ден на Тутракан

Тел.(0866) 62028, 089 332 3659 – Директор; (0866) 65505 – Канцелария; e-mail: Кликни тук и реши Кепчата, WWW: https://hrbotev.eu
🄯 1910 - Copyleft - ИСУ "Христо Ботев",гр.Тутракан